Nem ér rá a városvezetés a közbiztonságról tárgyalni

Elnapolta a május 9-én esedékes, rendkívüli közgyűlést a polgármester. Az ülést a közbiztonság botrányos helyzete miatt hívta össze Bódi Zsolt, felnémet városrész önkormányzati képviselője kezdeményezésére. Értesüléseink szerint költségvetési problémákra és a levezető elnök hiányára hivatkozva mondta le az eseményt Mirkóczki Ádám.


„A polgármester összehívta a rendkívüli közgyűlést! Bízom benne, hogy sikerül megoldást találni!” írta Facebook oldalán április 29-én Bódi Zsolt önkormányzati képviselő. Bejegyzéséhez csatolta az esemény hivatalos meghívóját is. A közbiztonság javításának szükségessége már jóideje a legfontosabb kérdésként fogalmazódott meg az egri közéletben. Ezzel a rendkívüli közgyűléssel közelebb kerülhettünk volna a probléma megoldásához, ami, a képviselő szerint nem tűr halasztást.


Szerdai napra virradva azonban mégis azzal kellett szembesülnünk, hogy a városháza azt kommunikálja, későbbi időpontban kívánják megtartani az ülést.
Elhalasztották, mert nem érnek rá!!” – írta Bódi Zsolt közösségi média oldalán május 8-án. A képviselő idézte a levelet, amit a városvezetéstől kapott:

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!
A 2024. május 9-ére tervezett rendkívüli Közgyűléssel kapcsolatban tájékoztatom, hogy mind polgármester úr, mind az alpolgármester urak, illetve a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke egyéb váratlan elfoglaltság miatt nem tud levezető elnökként részt venni az ülésen, így polgármester úr tájékoztatása alapján a rendkívüli közgyűlés más időpontban kerül megtartásra.


Bódi Zsolt leírta, személyesen egyeztetett a polgármesterrel, aki ennek folyományaként hívta össze a közgyűlést.

Nos, sajnos elmondhatjuk, hogy a polgármesternek nem fontosak az egriek, nem fontos neki Eger közbiztonsága!! Többször kerestem a polgármestert telefonon, írtam üzeneteket, de még arra sem méltatott, hogy visszahívjon!! Szerettem volna megkérdezni, hogy miért nem tudnak időt szánni az ilyen fontos ügyekre? Az elmúlt időszakban többször vádoltak azzal, hogy politikai okok miatt foglalkozom a közbiztonsággal! A közbiztonság nem lehet politikai ügy!! Aki mégis megpróbálja azzá tenni, annak nincs helye az egri közéletben, nincs helye Egerben sem!! Jogunk van biztonságban élni!!

– írta Facebookon a képviselő.

Csatolta posztjához az előterjesztése, illetve a határozati tervezet szövegét is:

Az előterjesztés:

Eger Város közbiztonságának javítását célzó intézkedésekre
Tisztelt Közgyűlés!
Mindannyian értesültek már Eger város közbiztonságának utóbbi időben történt drasztikus romlásáról. A betörések mind magasabb száma, a kábítószerrel kapcsolatos visszaélések gyakorisága, az utcai erőszakos cselekmények mostanra odáig juttatták szeretett városunkat, hogy lassan fényes nappal sem érzik biztonságban magukat az egriek, sem otthon, sem a közterületeken. Fokozottan igaz ez Felnémet városrészre, ahol a napi szinten elkövetett bűncselekmények a lakosság élet- és vagyonbiztonságát fokozottan veszélyeztetik. Emiatt azonnali és érdemi intézkedésekre van szükség, az Önkormányzat és a lakosság által megválasztott képviselők nem nézhetik tétlenül ezt a helyzetet, ez közös felelősségünk! Tárgyalásokat folytattam az Egri Városi Rendőrkapitányság vezetőjével, aki megerősítette, hogy amennyiben ehhez tud forrást biztosítani az Önkormányzat, a megerősített járőrszolgálat a rendőrség részéről biztosítható. Erre van is precedens, a korábbi években hasonló elvek mentén volt biztosítva a nyári szezonban a strandfürdő területén való járőrözés. Az előzetes kalkulációk szerint 20millió Ft támogatás érdemi jelenlétet tudna biztosítani, a bűnözéssel leginkább érintett városrészekben, így Felnémeten is! Tekintettel arra, hogy a korábbi ígéretekkel ellentétben az Önkormányzat nem biztosította az EVAT Zrt. részére a II/59 címszámon biztosított 100millió Ft összegű támogatást, így az a forrás a költségvetésben rendelkezésre áll, így abból ezen támogatás előlegezhető, a pénzmaradványból való visszapótlási kötelezettséggel.
Emellett a térfigyelő kamerahálózat fejlesztését sem szabad elodázni, a 2024. évi költségvetésben rendelkezésre álló 25millió Ft felhasználását azonnal meg kell kezdeni, és Felnémet városrészben is el kell indítani a kamerák felszerelését, legalább 5 új térfigyelő felszerelésével.
Kérem a T. Közgyűlést, hogy támogassa a közbiztonság javítását célzó intézkedéseket!
Eger, 2024. május 7.
Bódi Zsolt
Eger Megyei Jogú Város Képviselője


A határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja 2024. évre vonatkozó együttműködési megállapodás kötését a Heves Vármegyei Rendőrfőkapitánysággal, Eger Város területén, különös tekintettel Felnémet városrészre, megerősített járőrszolgálat biztosítására a közbiztonság javítása érdekében. Az együttműködési megállapodás keretében a Közgyűlés 20millió Ft működési célú támogatás biztosításáról dönt, amelynek fedezete a 2024. évi költségvetés II/59 címszáma, azzal, hogy a 2023. évi pénzmaradvány elfogadásakor ezen címszám ezen összeggel visszapótlásra kerül. A Közgyűlés elrendeli továbbá a II/216 címszámon rendelkezésre álló fedezetre a térfigyelő kamerarendszer bővítésének azonnali előkészítését, és ennek keretében Felnémet városrészben 5 térfigyelő kamera telepítését, a megtett intézkedésekről a 2024. május 30-i Közgyűlésen való beszámolási kötelezettséggel.
Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester
Határidő: 2024. május 15.