Mi fizetjük Mirkóczki bírságát, aki még hazudott is

A Polgármesteri Hivatalt 3 millió, Mirkóczki Ádámot pedig külön 800.000 forint pénzbirság megfizetésére kötelezte a Területi Választási Bizottság a választási törvény megsértése miatt. Az önkormányzat büntetését ráadásul közpénzből, az egriek adóforintjaiból kell kifizetni.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a Helyi Választási Bizottság két esetben is elmarasztaló döntést hozott Mirkóczki Ádámmal, illetve Spisák Györggyel szemben.

  • A polgármestert a propagandakiadvánnyá silányított Egri Magazin megjelentetésétől és terjesztésétől tiltották el
  • Az okirathamisító aljegyzőt a plakátragasztástól tiltották el, mert ezzel megszegte a jelöltek esélyegyenlőségéről szóló rendelkezés mellett a köztisztviselői törvénykönyv paragrafusait is
A bizottság tilalma azonban sem Mirkóczki Ádámot, sem Spisák Györgyöt nem tartotta vissza attól, hogy folyamatos jogsértést kövessen el.

Mirkóczki hazudott a fellebbezésben:

Mirkóczki Ádám megfellebbezte a Helyi Választási Bizottság azon döntését, amelyben megtiltotta az Egri Magazin különszámainak nyomdai kiadását és terjesztését. A polgármester a Területi Választási Bizottsághoz fordult jogorvoslatért, de a testület kiderítette: a HVB döntése után a kiadvány digitális verziójából „kivették” a kifogásolt részeket, mintha azok nem is léteztek volna és úgy adták be a fellebbezést. Mirkóczki Ádám a beadványában tehát hamisan állította azt, hogy az Egri Magazinban nem szerepelnek az elmarasztalást eredményező tartalmak. A történtekre tekintettel a Területi Választási Bizottság elutasította a fellebbezést. Mirkóczki Ádám azonban még ebbe sem nyugodott bele és a Kúriához fordult, ami elutasította a felülvizsgálati kérelmet.

Spisák és Minczér továbbra is túlmozgásos

Ez idő alatt Spisák György aljegyző és Minczér Gábor alpolgármester személyesen hordta szét a postaládákba az Egri Magazint. Tudva, hogy amit tesznek az többszörösen is „problémás”.

Mirkóczki is fizet, de mi sokkal többet

Kedden a Területi Választási Bizottsághoz újabb beadvány érkezett az Egri Magazinnal, illetve annak jogszerűtlen terjesztésével kapcsolatban. A testület ezúttal is elmarasztaló döntést hozott:

Mirkóczki Ádám polgármestert az Eger MJV HVB a 113/2024. (V.24) számú határozatával – ugyan a Különkiadások szöveghű, az önkormányzat www.eger.hu oldalán megjelentetett online változata tekintetében, de jelen ügyhöz hasonlóan, a Ve. 2.§ (1) bekezdése c, és e, pontjainak sérelmére tekintettel – már jogerősen elmarasztalta, ennek ellenére a jogsértő tartalommal a Különkiadások nyomtatott formában megjelenítésre kerültek, ami a jogsértés szándékosságát és a jogsértés szándékosan ismétlődő jellegét alapozzák meg, és mint ilyenek, kiemelt súllyal veendők figyelembe a bírság, mint jogkövetkezmény alkalmazásáról való döntés, valamint a bírság mértéke kapcsán.

A bizottság a választási eljárásról szóló törvény alapján Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal kiadót 3 millió forint, míg Mirkóczki Ádám kiadásért felelős polgármestert 800.000 forint bírság megfizetésére kötelezte.

A bizottság teljes döntése itt olvasható

Az önkormányzat büntetését közpénzből, az egriek adóforintjaiból kell kifizetni. Ezzel Mirkóczki nyílván tisztában volt, amikor a kiadvány nyomtatásába és terjesztésébe kezdett.