Mindent megtehetnek? Folyamatosan a törvények és jogszabályok képébe röhög Mirkóczki Ádám és csapata

Egészen szürreális napokat élünk a választás utolsó hetének kapujához érve. A kampány egyre hevesebb, az indulatok is korbácsolódnak és egyre inkább úgy tűnik, a polgármestert és köreit nem igazán érdeklik se a jogszabályok, se a törvények. Csak egy valami számít: győzni bármi áron.

Az Egri Magazin két, Mirkóczki Ádám polgármestert méltató különkiadásának egyikéhez sincs köze az Egri Magazint alapító, annak kiadásáért felelős Média Eger Kft-nek. Az Eger Hírek számolt be erről, akiknek Kereki Gergely ügyvezető igazgató azt nyilatkozta: a visszaélésről bejelentést is tettek a médiahatóságnál.

Az aljegyző nem plakátolhat, az Egri Magazin különszám nem terjeszthető, de az úgy tűnik a városvezetést egyáltalán nem érdekli

Az elmúlt hetekben több választási esemény kapcsán is elmarasztaló döntést hozott a Helyi Választási Bizottság a városvezetéssel és az önkormányzattal szemben. Ezek közül az egyik az volt, amikor Spisák György aljegyzőt plakátolásan, azaz „konkrét politikai tevékenységen” kapták több alkalommal is a városban. Az eset után kifogást emeltek a Bizottságnál, akik egyértelműen elmarasztalták az aljegyzőt, aki tevékenységével megszegte nem csak a jelöltek esélyegyenlőségéről szóló rendelkezést, de a köztisztviselői törvénykönyv vonatkozó passzusait – melyek kimondják, hogy aljegyzőként nem vehet részt még szabadidejében sem konkrét politikai tevékenységben! is lábbal tiporta meg. A Helyi Választási Bizottság, azaz a HVB elmarasztalta a helyettes hivatalvezetőt, és eltiltották a további jogsértésektől.

E mellett tárgyalták még az Egri Magazin különkiadást ügyét is. A múlthéten kezdte terjeszteni az online térben a városvezetés az eger.hu-ra feltöltve azt a kétpéldányos kiadványt, mely az Egri Magazin nevet viseli, ISNN száma megegyezik az eredeti Egri Magazinéval, ám mint azóta kiderült, ez a kiadvány valójában nem a minden egri által ismert, a Média Eger Kft. által kiadott és szerkesztett Egri Magazin. Ezt ugyanis közvetlenül a Polgármesteri Hivatal adta ki, a felelős kiadó pedig személyesen Mirkóczki Ádám polgármester. A gond a kiadvánnyal az, hogy az nem tájékoztatásra készült, hanem leginkább direkt propaganda célokra, mellyel csak és kizárólag a polgármestert és jelöltjeit, illetve jelölszervezetüket, a Civil Közéleti Egyesületet futtatják. A kiadványt az értesüléseink szerint körülbelül 30 ezer példányban gyártatták le, méghozzá, több mint 10 millió forintért – vélelmezhetően a Polgármesteri Hivatal nevében, közpénzen. Mivel a Bizottság megállapította a kiadvány jogsértő mivoltát, megtiltották annak terjesztését és kötelezték a Polgármesteri Hivatalt, hogy vegye le a weboldaláról.

A döntéseket nem sikerült betartani. Mirkóczki Ádám, Spisák György de még Minczér Gábor is megfellebbezte a döntéseket a Helyi választási Bizottságtól eggyel magasabb szinten álló Területi Választási Bizottságnál, ám a grémium érdemi vizsgálat nélkül elutasította a fellebbezésüket, mivel többek közt a beadványokba a „személyi azonosító szám” mezőbe az adóazonosító jeleket írták be. (?) Ezután úgy tudjuk az érintettek a Kúriához fordultak jogorvoslatért, de ez alatt az idő alatt sem szüntetik be a jogsértő tevékenységet.

Az alpolgármesterek és az aljegyző például – mivel az eltiltás miatt a lapterjesztő cégek nem vállalták a magazin kihordását – saját kezűleg terjesztik az Egri Magazinnak álcázott polgármesteri propaganda kiadványt.

Baloldalon Spisák György aljegyző, jobboldalon Minczér Gábor alpolgármester akik saját kezűleg terjesztik a betiltott kiadványt. Minden áron el kell juttatni a propagandát a választókhoz. Fotó: Egri Ügyek

És ha mindez önmagánam nem volna elég, a városvezetés az Önkormányzat tulajdonát képező, egyébként köztájékoztatásra használandó hivatalos városi Facebookoldalt is bevonta ma délelőtt a többszörösen törvénysértő eljárásba amit folytatnak, ugyanis most már ezen a felületen is terjesztik az egyébként kétszeresen letiltott propaganda kiadványt.

A Média Eger Kft. bejelentést tesz a Nemzeti Médi-a és Hírközlési Hatóságnál

Az Eger Hírek megkereste az Egri Magazint alapító és kiadásért felelős Média Eger Kft. jelenlegi ügyvezetőjét, hogy megtudjuk, ki a felelős a kampánymagazin megjelenéséért. Kérdésünkre Kereki Gergely leszögezte: az Egri Magazin megjelenését még 2022 őszén, forráshiányra hivatkozva függesztette fel a Média Egert 100%-ban tulajdonló önkormányzat. A mostani két különszámról – amely mind arculati elemeiben, mind logójában tökéletesen megegyezik a Média Eger tulajdonában álló Egri Magazinnal – maguk is az internetről értesültek. 

Ennek a két különkiadásnak sem a szerkesztésében, sem a tartalmának a kialakításában, sem a kiadásában vagy a terjesztésében a Média Eger Kft. nem vett részt és tudomása sem volt róla.

– állítja Kereki Gergely. 

Az ügyvezető azt mondja, hogy a visszaéléssel kapcsolatban megkeresték a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot és hivatalos állásfoglalást kértek az ilyenkor szokásos teendőkről.

Hiába a közgyűlési határozat Mirkóczkiék nem fizetik ki a TV működési támogatását

Közben napvilágra került Kereki Gergely ügyvezetőnek a tulajdonos önkormányzathoz és a képviselőkhöz intézett levele is, amelyben arról tájékoztatott, hogy az önkormányzat többszöri kérésük ellenére sem fizette ki azt a támogatást, amit a közgyűlés döntése biztosított a működésükhöz. 

Tájékoztatom Önöket, hogy mivel az elmúlt hónapokban – többszöri jelzésünk, indítványuk és erőfeszítésünk ellenére – nem sikerült megnyugtatóan rendezni a cégünk 2024. évi működéséhez szükséges források kérdését, illetve az érvényes és hatályos támogatási szerződésben rögzített havi részletek sem kerülnek határidőben folyósításra részünkre – a 2024. május havi támogatási összeget sem kaptuk meg a május 5-i folyósítási határidő ellenére – valamint a rendkívül magas túlóraszámok –amely meghaladja idén az 1200-at, májusban a 300-at – együttesen teszik szükségessé társaságunk napi gyártási-, munkarendjének azonnali módosítását, az élőmunka radikális csökkentését.

A fentiekre tekintettel az ügyvezető úgy határozott: a MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. június 1. napjától kizárólag hétköznap 08:00 óra és 16:00 közötti időtartamban végez stúdión kívüli tevékenységet, illetve a hétvégi forgatásokat is átmenetileg szünetelteti. Ez az eset példátlan a városi televízió történetében.