Választókörzetek: ha már legyőzni nem tudja, inkább megkerüli ellenfeleit a városvezetés

A legutóbbi önkormányzati választás óta jelentősen csökkent Eger lakosságszáma, ezért újra kellett rajzolni a 2024-es voksolásra a választókörzeteket. Korábban 12 egyéni választókerület volt Egerben, de a lakosságszám csökkenése miatt 10 egyéni választókerületet kellett kialakítani. Az erről szóló határozat a napokban jelent meg a város hivatalos honlapján, tartalmazva számos igen érdekes változást.

A megszűnő kerületekkel szomszédos választókerületek mindegyikét érintette a határvonalak átalakulása, amely során nagyobb hangsúlyt kapott az újonnan kialakuló választókerületek földrajzi egységének megtartása mellett az indokolatlanul széttöredezett választókerületek határvonalának újra rajzolása is – olvasható a város jegyzője, dr. Bánhidy Péter által közzétett és jegyzett határozatban.

Igen, a körzetek átrajzolását a város jegyzője végzi aki a Választási Iroda feje, így ő az aki javaslatát a körzetek átszerkesztésére úgymond „kifüggeszti” a közvélemény elé a város honlapján.

A bátorságból hiányt szenvedő városvezetés most sem a nyílt sisakos küzdelmet választotta

A változásokat tekintve szinte teljesen egyértelmű, hogy az átrajzolások egyik célja a korábbi 1-es és 10-es körzetek megszüntetése volt. A két körzet két képviselője, Császár Zoltán és Mirkóczki Zita hangos ellenfelei a városvezetésnek, nem volna hát csoda, ha a Mirkóczki Ádám-féle adminisztráció az ellenfelek legyőzése helyett azok megkerülését választotta volna úgy, hogy egész egyszerűen eltünteti a körzetet, ahol ez a két képviselő ismert és jó esélyekkel áll rajthoz.

Ezzel szemben a korábbi 4-es és a korábbi 11-es körzetek aligha sérültek, sőt, egy kis politikaföldrajzi elemzés és a 2019-es választási eredmények újra átnyálazása bőven elég, hogy szemet szúrjon: a két alpolgármester körzete szinte kivétel nélkül csak számukra kedvező utcákkal bővült ahogyan a városvezetéssel szinte mindig szorosan együttműködő és velük legendásan jó viszonyt ápoló ifj. Sós Tamás is, aki a korábbi 3-as körzet (Lajosváros) képviselője jelenleg.

Miközben arra gondosan ügyeltek, hogy az olyan „izmos” ellenfeleik, mint például a kormánypárti Kovács Cs. Tamás (korábbi 5-ös körzet) olyan utcákat és tömböket kapjon a körzetéhez, amiket a 2019-es adatok alapján szemmel láthatóan kormányellenes szavazók laknak.

Persze most, hogy ezt leírtuk csupán egy fél vagy talán egy egész nap is eltelik, míg a városvezetés egyik tagja – feltehetően valamelyik előre tolt alpolgármester – kiáll majd sajtótájékoztatni az 1-es tárgyalóba, hogy na, „márpedig nekik ehhez semmi közük nem volt, ez a jegyző kompetenciája” és „aki kritizálja a körzetek átrajzolását, az bizony a jegyző és a Hivatal szakmai munkáját veszi a szájára”. Pedig valójában nagyon nem!

A polgármester által oly sokszor hangoztatott bátorság most úgy tűnik fogytán van a városvezetésnél, tekintve, hogy újabban hol hivatalnokokat igyekeznek odavetni „a kutyák elé”, hol pedig a választási körzetek átrajzolásával tüntetik el az útból ellenfeleiket, ha már megmérkőzni nem igazán akarnak (vagy mernek?) velük. Fotó: Mihály Péter // Egri Válasz

Ugyanis! Éppen a múlt hét mutatta meg csak igazán, hogy mennyire nincs önálló mozgástere egy Hivatali dolgozónak itt Egerben. Kezdve az elbukott MVP-s pénzek kapcsán a sajtótájékoztatóra kiültetett hivatalnokok esetével – melyből az egyik szintén Bánhidy jegyző volt –, folytatva a közgyűlésen a polgármester által előadott remek tervvel, hogy egzisztenciálisan tőle függő, az akaratának kiszolgáltatott hivatali dolgozók vegyék át az EVAT cégcsoport Igazgatóságát.

Ennél fogva még mielőtt cikkünk után az úgynevezett városvezetés bármely tagja – vagy éppen a házi szinkrontolmács blogja – felülne a demagógia vonatra és robbanásig pakolnák a kazánt a falánk gőzösön, már most mondjuk, hogy teljesen felesleges. Mert ahogyan annak idején Nagy Imre idején, majd azt követően Habis László idején, most, Mirkóczki Ádám polgármestersége alatt is pontosan úgy rajzolódnak át a városi körzetek határai „a jegyző abszolút saját elképzelései és akarata” (fuj!) alapján, ahogyan az döbbenet, de véletlenül – ám cseppet sem érthetetlen módon… – éppen a polgármesternek és két (három?) fős bandájának megfelelő. Meghökkentő, nem?

Nézzük részletesen a határozatban leírtakat

01. vk, Lajosváros Kelet, a helyi sajátosságok, demográfiai jellegzetességek es településszerkezeti szempontok, földrajzi elhelyezkedés figyelembevétele alapján került kialakításra. A vk-ból ezen fenti okok alapján indokolt volt kivenni a Deák Ferenc utcát es a földrajzilag ide illő Mátyás király és Faiskola utcákat beemelni.

02. vk, Hatvani hóstya – Lajosvaros Nyugat, a régi 01. vk es a régi 07. vk összeolvadása után a Szarvas Gábor utca a régi 01. vk-ból került át a 02. vk-ba.

03. vk, Maklári hóstya a nagy távolságra tekintettel került kialakításra.

04. vk, Belváros Dél – Csakó a nagy távolságra tekintettel – került kialakításra. A régi vk ritkán lakott, széttöredezett volt, cél volt egy földrajzilag egységesebb vk kialakítása. A régebbi 01. vk és a régi 07. vk összeolvadásával átkéritek bizonyos területrészek a vk-ba. A 25-ös főút es a Deák Ferenc utca közötti részek, amik a 07. valaszt6keriiletbe nem fértek bele, valamint a régi 01. vk oda nem illő területrészek kerültek be a vk-ba.

05. vk, Belváros Észak, a Vörösmarty út páratlan oldala a 25-ös főút természetes határvonal funkciója okán a 07. vk-ba került át, valamint a Gerinc utca a földrajzi adottságai miatt bevonásra került a vk-ba.

07. vk, Hajdúhegy, a városrész földrajzilag és történelmileg is elkülönült, egységes részt alkot. Erre tekintettel igazodva a 25-ös főút által biztosított természetes határvonalhoz indokolt volt a városrész egységet megtartani. Az új 07. vk, mint egységes városrész képviselete is egy önkormányzati képviselő kezében lesz a 2024-ben újonnan létrejövő Közgyűlésben.

08. vk, Felsőváros kelet, a korábbi 3 felsővárosi vk-ból 2 került kialakításra, nyugati es keleti, aminek a természetes határvonala a II. Rakóczi Ferenc utca. Alapszempont volt, hogy a két vk-ban a lakosságszám igazodjon egymáshoz.

09. vk, Felsőváros nyugat, a nagy távolságra tekintettel került kialakításra

10. vk, Felnémet – Berva, a nagy távolságra tekintettel – került kialakításra. Az új 10. vk területe nem változott, a jogszabály által engedett eltérés már előtte is fennállt.